ZSS STRONIE ŚLASKIE

wykaz nauczycieli 2014/15

  • Utworzono: sobota, 15, grudzień 2012 09:39
  • Poprawiono: piątek, 21, listopad 2014 08:25
  • Ewa Konik
  • Odsłony: 1733

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Monika Ostrowska    

Dyrektor szkoły

Przedmioty ekonomiczne

Dagmara Olszewska

Wicedyrektor szkoły

Matematyka

Agnieszka Dec

Wychowawca klasy I A

Język angielski

Marek Balicki

Wychowawca klasy I B

Wychowanie fizyczne

Anna Najbor

Wychowawca klasy I C

Przedmioty artystyczne

Małgorzata Wijatyk 

Wychowawca  klasy II A

Wychowanie fizyczne

Elżbieta Waszak

Wychowawca klasy II B

Historia

Jolanta Nowak

Wychowawca klasy III A

Fizyka

Joanna Jasionowska

Wychowawca klasy III B

Matematyka, wychowawca w świetlicy

Katarzyna Kaletka

Wychowawca klasy III C

Fizyka

Agnieszka Tatarynowicz

Wychowawca klasy III D

Język polski, bibliotekarz

Anna Maczkowska

Wychowawca klasy II M

Geografia

Krystian Ziobro

Wychowawca klasy II M

Wychowanie fizyczne

Renata Kawecka

Wychowawca klasy II K

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

Waldemar Buczkowski

Wychowawca klasy IV TH

Matematyka informatyka

Ewa Konik

Historia, informatyka, wychowawca w świetlicy

Ewelina Gałosz

Przedmioty zawodowe hotelarskie

Dorota Jaworek

Biologia, chemia

Wiesława Kaczmarek

Pedagog

Łukasz Kowalczuk

Religia

Wioletta Martuszewska

Edukacja o służbach mundurowych

Anna Najbor

Muzyka, technika, przedmioty artystyczne

Maciej Oliwa

Religia

Barbara Śmiłowska

Język polski

Aneta Soroko

Język niemiecki

Bożena Szpak - Ofierska

Język angielski

Jolanta Wołowiec

Język angielski

Marzena Zdobylak - Koniuszek

Język polski