ZSS STRONIE ŚLASKIE

opis kierunków kształcenia

  • Utworzono: sobota, 15, grudzień 2012 09:41
  • Poprawiono: wtorek, 25, marzec 2014 07:26
  • Ewa Konik
  • Odsłony: 1290
TECHNIK HOTELARSTWA - podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich.
 
TECHNIK LOGISTYK - jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą  popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.
 
LICEUM MUNDUROWE – kierunek którego głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: administracja publiczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, a także w szkołach mundurowych różnego stopnia. Absolwenci będą mięli przygotowanie do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych.