• 74 8141 201
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne załączniki
Zarządzenie Nr 20-2019/2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20-2019/2020.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20-2019/2020.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20-2019/2020.

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych
Zastępstwa

Zarządzenie nr 15 z dnia 23 marca 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora ZSS z 23 marca 2020 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora ZSS z 23 marca 2020 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora ZSS z 23 marca 2020 r.

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

UCHWAŁA NR XVI/121/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Regulamin funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śl.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Arkusz obserwacji lekcji

 

Szkolny zestaw programów nauczania

JAK CZYTAĆ OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE?

Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

Instrukcja uzupełniania dziennika lekcyjnego

Wewnętrzne procedury awansu zawodowego nauczycieli 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin dyżurów nauczycieli

Arkusz klasyfikacji semestrlnej

Karta ustalenia oceny z zachowania

Plan pracy zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie opiekuna stażu

Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych

 Sprawozdanie z pracy wychowawczej

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 ZSS Stronie Śląskie.