ZSS STRONIE ŚLASKIE

Statut Szkoły

 

Plan profilaktyki ZSS na lata 2016 - 2019

Plan wychowawczy ZSS na lata 2016 - 2019

 

Plan profilaktyki ZSS na lata 2013 - 2016

Plan wychowawczy ZSS na lata 2013 - 2016

 

Warunki ubezpieczenia szkolnego COMPENSA

 

PROCEDURY

- Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

- Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

- Wniosek o wydanie duplikatu

 - Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, strona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , wniosek