• 74 8141 201
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1034/24 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 22 stycznia 2024r. informujemy, że dnia 11 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Karty zapisu wraz z załącznikami dostępne na stronie szkoły w zakładce „dokumenty dla ucznia i rodzica” lub do pobrania w sekretariacie SP ul. Kościuszki 57.

Przewidziane jest utworzenie klasy usportowionej. Testy sprawnościowe dla osób kandydujących do klasy usportowionej, odbędą się dnia 25.05.2024r. o godz. 9:00, w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych Strachocin 2. W przypadku rekrutacji do klasy usportowionej, wymagane jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Zaświadczenie należy dołączyć do karty zapisu do szkoły lub najpóźniej w dniu przeprowadzenia testów sprawnościowych dostarczyć nauczycielowi przeprowadzającemu testy.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów do klasy pierwszej posiadający dokumentację inną niż wskazaną w karcie zapisu proszeni są o dołączenie kserokopii tych dokumentów. 

 

 

Oświadczenie - etyka

Rezygnacja - etyka

Oświadczenie - religia

Oświadczenie - wychowanie do życia w rodzinie

Oświadczenie - udział w zajęciach dodatkowych

Rezygnacja z zajęć dodatkowych

Zgoda na udział dziecka w zajęciach poza terenem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Upoważnienie do odbioru duplikaty świadectwa

Procedura sporządzania informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

 


© 2024 ZSS Stronie Śląskie.