ZSS STRONIE ŚLASKIE

Prezes Honorowy - Europoseł Lidia Geringer De Oedenberg

Prezes - Dyrektor Monika Ostrowska

Opiekun - Jarosław Czerkawski

Przewodniczący - Kamila Białek kl. IV TH

Członkowie Klubu Europejskiego:

 1. Justyna Pinkowska
 2. Patrycja Iskra
 3. Natalia Niewiadomy
 4. Mariusz Lewandowski
 5. Natalia Lewtak
 6. Katarzyna Chmielewska
 7. Joanna Szaflik
 8. Karolina Polańska
 9. Klaudia Florczak
 10. Marika Słotwińska
 11. Szymon Kwiatkowski
 12. Wioletta Wlaźlak

 

  

 


 

 

Cele Klubu Europejskiego:

 • pomoc w przygotowaniu do życia w zjednoczonej Europie,
 • informowanie młodzieży szkolnej o działaniach na rzecz integracji europejskiej,
 • poszerzanie wiedzy na temat Europy,
 • kształtowanie postaw proeuropejskich,
 • tworzenie ośrodka informacji o zjednoczonej Europie.

 

Zadania Klubu Europejskiego:

 • konkursy dla uczniów dot. krajów członkowskich Europy,
 • organizowanie spotkań informacyjnych, konkursów, różnego rodzaju akcji mających na celu propagowanie edukacji europejskiej,
 • gromadzenie materiałów na temat państw Unii,
 • kształtowanie postaw proeuropejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionu,
 • utworzenie strony internetowej klubu,
 • organizowanie imprez, spotkań i wystaw propagujących ideę zjednoczonej Europy,
 • stworzenie gazetki ściennej.