ZSS STRONIE ŚLASKIE

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w  weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w  przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Standaryzowane testy  (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość  stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki.
 
Przebieg programu
 1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej    LEPSZEJ SZKOŁY. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku    zależy od typu szkoły oraz klasy.
 2. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą    schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się    z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle    wyników ogólnopolskich.
 3. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji uczestnik programu otrzymuje    zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.
  Indywidualizowane raporty:         
  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i  ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie  pedagogicznej.