• 74 8141 201
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bez tytułu

Tytuł projektu:

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”

nr RPDS.10.04.01-02-0031/17-00

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zadań dostosowujących kształcenia zawodowe do potrzeb rynku pracy. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości innowacyjnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, także we współpracy z pracodawcami. Projekt podzielono na 6 głównych zadań: 1. Staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, 2. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów - organizacja kursów i szkoleń, 3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, 5. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, 6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników projektu w obszarze i zwiększenie tym samym szans na zatrudnienie. Mierzalnym rezultatem projektu będzie m.in. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Stronie a realizatorem projektu jest Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Planowane efekty projektu:

  • Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 43 os.
  • Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem: 1 podmiot

Wartość projektu:

  • wydatki ogółem: 870 543,75 zł
  • dofinansowanie UE: 827 016,54 zł

Aktualności:

 

Zdjęcia:

 

Dokumenty:

 


© 2020 ZSS Stronie Śląskie.