ZSS STRONIE ŚLASKIE

   

      

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE BEZ GRANIC- SZANSĄ DLA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY

Dnia 15.09.2013 r. grupa młodzieży z naszej szkoły/ 16 uczniów klasy III i IV Technikum hotelarskiego/ wraz z opiekunami wyjechała do Schkeuditz koło Lipska, by wziąć udział w 4 tygodniowych stażach zagranicznych. Praktyki są realizowane w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodoworealizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.

Program obejmuje naukę j. niemieckiego, realizację praktyki zawodowej w obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz program kulturalny.

Życzymy praktykantom powodzenia w pracy i udanego pobytu!

Koordynator projektu: Aneta Soroko