ZSS STRONIE ŚLASKIE

 

 
Dnia 30.10.2013 roku w CETiKu odbyło się Forun zawodowe pt. ,,Kształcenie w branży turystycznej- szansą na lokalnym rynku pracy”.
 
Forum zawodowe zrealizowane było przez ZSS w Stroniu Śląskim w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Szkoła korzysta z wielu form wsparcia, które wpływają na jakość kształcenia zawodowego. Organizacja forum wynika z potrzeby promowania nowoczesnych kierunków kształcenia oraz budowania pozytywnych relacji między uczniami a ich przyszłymi pracodawcami.Forum Zawodowe przygotowane przez pracowników i uczniów ZSS w Stroniu Śl. umożliwi również nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy bezpośrednio wpłyną na budowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami, rozwiązaniami organizacyjnymi, potrzebami kreowania postaw przedsiębiorczych w branży turystycznej.