ZSS STRONIE ŚLASKIE

arrow-988169 960 720 TECHNIK HOTELARSTWA - podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich.

Uczniowie kształcący się na tym kierunku mają możliwość odbywania praktyk i zdobywania wiedzy praktycznej w pobliskich obiektach hotelowych a także wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane przez szkołę.

 Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

1. Rezerwacja usług hotelarskich

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

arrow-988169 960 720TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!


Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa, niż w społeczeństwie zachodnim. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

Szkoła przygotowuje swoich absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - Zawód ten obejmuje dwie kwalifikacje:

I kwalifikacja - T.6. Sporządzanie potraw i napojów

II kwalifikacja –T. 15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe obejmujące I kwalifikację:

- wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,

- działalność gospodarcza w gastronomii,

- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,

- język obcy w gastronomii,

- procesy technologiczne w gastronomii.

 

Posiadamy profesjonalne pracownie, w których odbywają się przedmioty zawodowe Szkoła organizuje praktyki zawodowew renomowanych obiektach w kraju i zagranicą.

Przedmioty zawodowe obejmujące II kwalifikację:

-zasady żywienia,
- organizacja produkcji gastronomicznej,
- usługi gastronomiczne,
- planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej,
- obsługa klientów w gastronomii.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest łączenie kształcenia zawodowego i ogólnego, pozwalające nie tylko na podwyższenie umiejętności zawodowych absolwentów szkoły, ale również na zdanie egzaminu maturalnego, umożliwiającego kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

W naszej szkole oprócz zajęć lekcyjnych młodzież może poszerzać swoje umiejętności podczas zajęć poza lekcyjnych oraz różnorodnych imprez organizowanychna rzecz środowiska lokalnego. AKTYWNIE DZIAŁA KLUB MŁODZIEŻOWY.

Organizujemy również wycieczki programowe do różnych zakładów gastronomicznych.

 

tziug

  

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II 8 listopada 2012r. rozpoczął się kurs kwalifikacyjny ,,Podstawy florystyki w obsłudze konsumenta” dla uczniów naszej szkoły. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu, dającego uprawnienia do świadczenia usług florystycznych.

 
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

 


 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim wygrywa walkę o dofinansowanie

w ramach Programu Leonardo da Vinci!

Dnia25 stycznia 2013 została podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją programu,, Uczenie się przez cale życie” a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim na realizację praktyk zagranicznych w Niemczech w ramach Programu Leonardo da Vinci. Unia Europejska finansuje projekt w stu procentach, a dofinansowanie wynosi 148049.11 PLN.

Nasz projekt o nazwie ,,Kształcenie zawodowe bez granic- szansą dla europejskiego rynku pracy”

został opracowany przez panią Monikę Ostrowską/kierownik projektu/ oraz  panią Anetę Soroko/koordynator projektu/. Weźmie w nim udział 16 uczniów Technikum Hotelarskiego. Odbędą oni w terminie 16.09.2013-11.10.2013 praktykę zawodową w niemieckich obiektach hotelarskich, współpracujących z   organizacją Vitalis Betruungsgesellschaft für Modellprojekte mbH/Gut Wehlitz/.

Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie, powinni wykazywać się odpowiednim zachowanie w szkole i poza szkołą oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach z języka niemieckiego, przygotowujących do wyjazdu do Niemiec.

Celem praktyk jest zdobycie nowych doświadczeń zawodowych i dostosowanie umiejętności przyszłych techników do standardów wymagań w usługach na rynku europejskim. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez praktykantów kultury i obyczajów niemieckiego regionu, w którym odbędą praktyki oraz możliwości doskonalenia umiejętności językowych. Umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niemieckie zakłady pracy oraz dokumentem ,,EUROPASS MOBILITY”, który będzie służył prezentacji całokształtu doświadczenia i wiedzy zdobytej przez jego posiadacza podczas praktyki za granicą, co zdecydowanie ułatwi start naszej młodzieży w dorosłe życie.
 
 

 

Dnia 06.03.2013r. klasa III T/L uczestniczyła w wycieczce na narty do ośrodka ,,Czarna Góra”. Po przybyciu na stok, zastaliśmy doskonałe warunki do szusowania. Kilka tras zjazdowych o zróżnicowanej skali trudności pozwoliło uczestnikom na dostosowanie swoich umiejętności do skali trudności trasy. Zaawansowani mogli zmierzyć się z trasa czarną, wymagającą dużej odwagi i umiejętności narciarskich. Byli i tacy, którzy stawiali swoje pierwsze kroki na stoku. Trzeba przyznać, że początkujący amatorzy jazdy na nartach okazali się pojętni i po kilku wskazówkach samodzielnie potrafili pokonać trasę. Słoneczna pogoda pozwoliła na podziwianie malowniczych okolicznych wzniesień Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika.

 
 
 

 

 

W dniu 09.04.13 młodzież ZSP w Stroniu Śl. wzięła udział w VII edycji Konkursu Wojewódzkiego „Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej” konkurs odbył się pod Patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Kłodzkiego. Szkołe reprezentowały uczennice P. Jakubczak i A. Wołczacka

 

 Konkurs ,,Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej"

 

 


   

      

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE BEZ GRANIC- SZANSĄ DLA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY

Dnia 15.09.2013 r. grupa młodzieży z naszej szkoły/ 16 uczniów klasy III i IV Technikum hotelarskiego/ wraz z opiekunami wyjechała do Schkeuditz koło Lipska, by wziąć udział w 4 tygodniowych stażach zagranicznych. Praktyki są realizowane w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodoworealizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.

Program obejmuje naukę j. niemieckiego, realizację praktyki zawodowej w obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz program kulturalny.

Życzymy praktykantom powodzenia w pracy i udanego pobytu!

Koordynator projektu: Aneta Soroko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
Dnia 30.10.2013 roku w CETiKu odbyło się Forun zawodowe pt. ,,Kształcenie w branży turystycznej- szansą na lokalnym rynku pracy”.
 
Forum zawodowe zrealizowane było przez ZSS w Stroniu Śląskim w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Szkoła korzysta z wielu form wsparcia, które wpływają na jakość kształcenia zawodowego. Organizacja forum wynika z potrzeby promowania nowoczesnych kierunków kształcenia oraz budowania pozytywnych relacji między uczniami a ich przyszłymi pracodawcami.Forum Zawodowe przygotowane przez pracowników i uczniów ZSS w Stroniu Śl. umożliwi również nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy bezpośrednio wpłyną na budowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami, rozwiązaniami organizacyjnymi, potrzebami kreowania postaw przedsiębiorczych w branży turystycznej.