ZSS STRONIE ŚLASKIE

ZEBRANIA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Termin Zadanie Uwagi
14.09.2016 Zebranie z rodzicami. Organizacja roku szkolnego 2016/2017 Wszystkie klasy
16.11.2016 Zebranie z rodzicami. Bieżąca informacja o ocenach. Wszystkie klasy
14.12.2016 Zebranie z rodzicami. Informacja o przewidywanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Drzwi otwarte. Wszystkie klasy
18.01.2017 Zebranie z rodzicami. Poinformowanie rodziców o ocenach semestralnych. Podsumowanie I semestru Wszystkie klasy
22.03.2017

Zebranie z rodzicami. Bieżąca informacja o ocenach.

 

Wszystkie klasy
24.05.2017 Zebranie z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Drzwi otwarte