ZSS STRONIE ŚLASKIE

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Monika Ostrowska    

Dyrektor szkoły

Przedmioty ekonomiczne

Dagmara Olszewska

Wicedyrektor szkoły

Matematyka

Joanna Jasionowska

Wychowawca  klasy I A

Matematyka

Anna Maczkowska

Wychowawca klasy I B

Geografia

Agnieszka Tatarynowicz

Wychowawca  klasy I C

Język polski, bibliotekarz

Dorota Jaworek

Wychowawca  klasy II A

Biologia

Krystian Ziobro

Wychowawca  klasy II B

Wychowanie fizyczne

Barbara Śmiłowska

Wychowawca  klasy III A

Język polski

Małgorzata Wijatyk

Wychowawca klasy III B

Wychowanie fizyczne

Anna Najbor

Wychowawca klasy III C

Muzyka, technika, przedmioty artystyczne

Renata Kawecka

Wychowawca klasy ITŻ

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

Aneta Soroko

Wychowawca  klasy II TH

Język niemiecki

Bożena Szpak - Ofierska

Wychowawca  klasy III TH

Język angielski

Ewa Konik

Informatyka, historia

Kamila Majka w zast. za Ewelina Ślifirz

Przedmioty zawodowe hotelarskie

Jarosław Czerkawski

Historia, wiedza o społeczeństwie

Wiesława Kaczmarek

Pedagog

Anna Bieńkowska

Fizyka

Aneta Soroko

Język niemiecki

Bożena Szpak - Ofierska

Język angielski

Jolanta Wołowiec

Język angielski

Agnieszka Dec 

Język angielski

Marzena Zdobylak - Koniuszek

Język polski