ZSS STRONIE ŚLASKIE

2013-2018
 
 
 
 

Informuję, że koncepcja funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 powstała w momencie przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora nowo powstającego Zespołu Szkół Samorządowych. Analiza mocnych i słabych stron to informacje pozyskane przed przystąpieniem do konkursu. ( stan na dzień 1 luty 2013 r.) W momencie gdy dwie szkoły funkcjonowały oddzielnie. W dalszej części koncepcji jest przedstawiony pomysł jak zmienić i poprawić słabe strony, a jak utrzymać te mocne. Przez cały czas staramy się działać w taki sposób aby uczeń, rodzic i nauczyciel czuli się w szkole jak najlepiej.

Podsumowanie pracy placówki i wyciągnięcie wniosków nastąpi w momencie zakończenia okresu na jaki została stworzona ww. koncepcja, czyli koniec roku szkolnego 2017/2018.

                                                                                        Dyrektor ZSS Monika Ostrowska