ZSS STRONIE ŚLASKIE

 

Szkoła uczestniczy w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt obejmuje następujące działania:
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
• efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• wycieczki zawodoznawcze,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
• praktyki/staże zawodowe
• fora zawodowe
• targi pracy i prezentacje zawodowe
• kursy kwalifikacyjne zawodowe
• projekty zawodoznawcze
• zakup pomocy dydaktycznych
• wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych
• zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich